+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ Nelerdir

  TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ Nelerdir

  Nüfusun sadece sayısının bilinmesi, ülkelerin mevcut insan potansiyellerinin belirlenmesi ve gelecekle ilgili planlamaların yapılabilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle nüfusla ilgili başka bilgilere de ihtiyaç vardır. Günümüzden yüzyıllar önce nüfusun sadece sayısı üzerinde durulurken artık nüfusun sayısal büyüklüğü yanında, niteliği de önem kazanmıştır. Böylece nüfusun çeşitli özelliklerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
  Nüfusun nitelikleri denildiğinde ise;
  - Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyetine göre dağılımı
  - Nüfusun yaş bağımlılık oranı
  - Aktif nüfus
  - Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına ve mesleklere göre dağılımı
  - Nüfusun eğitim durumu
  - Kır ve şehirlerde yaşayan nüfus
  - Doğumlar ve ölümler
  - Aile nüfus sayısı büyüklüğü
  - Nüfusun din ve dil birliği gibi özellikler akla gelir.
  Bir ülkede ki nüfusun bu gibi özellikleri hem yıllar itibariyle farklıdır, hem de aynı zamanda ülkenin değişik yörelerinde bazı ayrılıklar gösterir. Türkiye'de de cumhuriyetin ilanından bugüne kadar yıllara göre nüfus farklı nitelikler göstermiştir. İşte Türkiye'de nüfusun niteliklerinin yıllara göre ve bölgesel olarak nasıl bir dağılış gösterdiğini,buna neden olan etkenleri ve bu durum sonuçlarının neler olduğunu belirtmek oldukça önemli bir husustur. Böylece Türkiye nüfusunun sahip olduğu bazı nitelikler şu şekilde açıklanabilir.  Konuyla alakalı paylaşımlar
  AY VE ÖZELLİKLERİ nelerdir
  AY VE ÖZELLİKLERİ nelerdir AY VE ÖZELLİKLERİ nelerdir Ay dünyamızın 1/50’si kadardır. Bu sebeple Ay’da yerçekimi azdır(dünyadakinin 1/6’sı kadardır).<O:P Ayda atmosfer...
  Yozgatın İKLİM ÖZELLİKLERİ
  Yozgatın İKLİM ÖZELLİKLERİ İKLİM ÖZELLİKLERİ Yozgat İl’inde, İç Anadolu Bölgesi’nin yarı kurak karasal iklimi hakimdir. Deniz etkisine kapalı olduğu için, yazlar sıcak ve...
  TÜRKİYE deki PLATOLAR
  TÜRKİYE deki PLATOLAR TÜRKİYE deki PLATOLAR TÜRKİYE ‘NİN PLATOLARI Plato: Fiziki coğrafya terimidir. Yer şeklini ifade eder. Çevresine göre alçakta kalmış, akarsularca...
  Avrupa Yeni Yapılanırken TÜRKİYE - kitap özeti
  Avrupa Yeni Yapılanırken TÜRKİYE - kitap özeti Avrupa Yeni Yapılanırken TÜRKİYE - kitap özeti KİTABIN ADI Avrupa Yeni Yapılanırken TÜRKİYE KİTABIN YAZARI Dr. Heinz...
  21.YÜZYILDA TÜRKİYE - kitap özeti
  21.YÜZYILDA TÜRKİYE - kitap özeti 21.YÜZYILDA TÜRKİYE - kitap özeti KİTABIN ADI 21.YÜZYILDA TÜRKİYE KİTABIN YAZARI Prof. Dr. Emre KONGAR BASIM TARİHİ 1998 KİTABIN YAYIM...

 2. Son Videolar

 3. 1-Türkiye Nüfusunun Yaş ve Cinsiyet Özellikleri
  Ülkeler için nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerinin bilinmesi bir çok bakımdan önemlidir. Özellikle geleceğe yönelik planlamaların hazırlanmasında nüfusun yaş ve cinsiyetinin nasıl bir dağılış gösterdiği bilinmelidir. Çünkü farklı yaş ve cinsiyette olanların istek ve ihtiyaçları, potansiyelleri birbirinden farklıdır. Örneğin; bir yerde yaşayan nüfusun çoğunluğu çocuk yaşta ise orada yapılacak yatırım planları (programları) ile nüfusun çoğunluğunun yaşlılardan oluştuğu bir yer için yapılacak yatırım planları farklı alacaktır. Örneğin çocukların çoğunlukta olduğu bir yere öncelikle okul ve oyun alanı gençlerin çoğunlukta olduğu bir yöreye ise öncelikle yüksek okul, iş imkanları veya spor tesisleri, yaşlıların olduğu bir yere ise huzur evleri veya dinlenme alanlarının yapımına öncelik verilmelidir.

  Ülkeler için nüfus her zaman bir güç kaynağı olmuştur. Bu nedenle nüfusun yaş bakımından durumu, sadece planlama açısından değil, başka bakımlardan da önemlidir. Çünkü askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan da yaş gruplarına göre dağılımın ayrı bir önemi vardır. Ülkedeki nüfus; artışı doğum oranlarıyla; doğum oranlan ise o ülkede doğurgan yaştaki kadınların oranıyla doğrudan ilgilidir. İktisaden faal olabilecek ve askere alınabilecek
  nüfusun miktarı da yaş yapısıyla ilgilidir.
  Nüfusun yaş ve cinsiyete göre durumu (Özellikleri) nüfus piramidi adı verilen şekillerle gösterilir. Nüfus piramitlerinin yorumlanmasından önemli bilgiler elde edilir. Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini gösterebilmek amacıyla 5 tip nüfus piramidi ayırt edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri ile gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerin nüfus piramitleri birbirinden farklı özellik gösterir. Örneğin; geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranları ve ölüm oranları fazla olduğundan bu ülkelerin nüfus piramitlerinde taban genellikle geniştir. Buna karşın gelişmiş ülkelere ait nüfus piramitlerinin tabanı dar üstü geniştir. Çünkü bu ülkelerde doğurganlık düşük, yaşlı nüfus oranı fazla ve ortalama ömür uzundur.
  Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı en çok iki şekilde yapılmaktadır. Geniş aralıklı ve Dar aralıklı.
  Geniş aralıklı gruplama da 3 yaş grubu ayırt edilir.
  0-14 15-64 65+
  Dar aralıklı gruplamada ise 5er yaş aralıklarla 14 veya 18 yaş grubu ayırt edilir. Bu gruplar şu şekilde belirtilebilir.
  0-4 5-9 10-14 15-19 60-64 65+veya
  0-4 5-9 10-14 15-19 80-84 85+
  Daha ayrıntılı yorumlamaya uygun olduğu için nüfus piramitleri dar aralıklı gruplamaya göre yapılmaktadır. Buna göre bir nüfus piramidinde taban kısmının genişliği doğurganlığın fazlalığın, gösterir. Diğer taraftan her yaş grubuna ait durum ayrı ayrı değerlendirilebilir. Örneğin 65 + yaş grubu nurusun fazla olması ortalama ömrün fazlalığı, ile açıklanabilir. Baz, yaş gruplarındaki azlık ise o yıllara rastlayan dönemde doğumların az olması ve ölümlerin fazlalığı ile açılanabilir. Bu durumu aşağıda...

  Adı Dönemi Değeri

  Belde/ köyler Kadın Nüfus
  2008 8 951 029
  Belde/köyler Erkek Nüfus
  2008 8 954 348
  Belde/köyler Nüfus Oranı(%)
  2008 25.04
  Belde/köyler Toplam Nüfus
  2008 17 905 377
  İl/ilçe Merkezi Erkek Nüfus
  2008 26 946 806
  İl/ilçe Merkezi Kadın Nüfus
  2008 26 664 917
  İl/ilçe Merkezi Nüfus Oranı(%)
  2008 74.96
  İl/ilçe Merkezi Toplam Nüfus
  2008 53 611 723
  Toplam Erkek Nüfus
  2008 35 901 154
  Toplam Kadın Nüfus
  2008 35 615 946
  Toplam Nüfus
  2008 71 517 100


  Türkiye Kent Kır
  2003 2004 2003 2004 2003 2004
  Kurumsal Olmayan Sivil
  Nüfus (000) 69 884 70 949 42 541 43 625 27 343 27 324

  15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus (000) 49 250 50 189 30 372 31 060 18 878 19 129

  İşgücü (000) 23 206 24 297 13 095 13 802 10 111 10 496
  İstihdam (000) 20 811 21 870 11 461 11 965 9 349 9 905
  İşsiz (000) 2 396 2 428 1 634 1 837 762 591
  İşgücüne Katılma Oranı (%) 47,1 48,4 43,1 44,4 53,6 54,9
  İstihdam Oranı (%) 42,3 43,6 37,7 38,5 49,5 51,8
  İşsizlik Oranı (%) 10,3 10,0 12,5 13,3 7,5 5,6
  Tarım dışı işsizlik oranı (%) 14,6 14,1 12,9 13,9 20,1 14,7
  Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 20,9 19,9 22,7 24,9 18,4 13,3
  Eksik İstihdam Oranı (%) 5,0 3,1 5,1 2,8 4,9 3,6
  Genç nüfusta eksik
  istihdam oranı(1) (%) 7,7 4,2 6,0 3,3 10,0 5,5

  İşgücüne Dahil
  Olmayanlar (000) 26 044 25 891 17 277 17 258 8 767 8 633


  (1) 15-24 yaş grubundaki nüfus

  2004 yılı IV. Dönem Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye’de toplam işgücüne katılma oranı % 48,4 işsizlik oranı % 10, tarım dışı işsizlik oranı ise % 14,1 olarak tahmin edilmiştir.

  Grafik 1. Cinsiyete ve dönemlere göre işgücüne katılma oranı, Türkiye
  (2002-2004)  31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 70,586,256 kişidir.
  Nüfusun 35,376,533’ünü erkek, 35,209,723’ünü ise kadınlar oluşturmaktadır.
  Ülkemizde ikamet eden nüfusun % 70.5’i şehirlerde yaşamaktadır.
  Şehir nüfusu (il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus) 49,747,859, köy nüfusu (bucak ve köylerde ikamet eden nüfus) ise 20,838,397 kişidir.
  Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 92.7 ile Ankara, en düşük olduğu il ise % 31.8 ile Ardahan’dır.
  Ülkemiz nüfusunun % 17.8’i İstanbul’da ikamet etmektedir.
  İstanbul ilinde 12,573,836 kişi ikamet etmektedir. Toplam nüfusun sırasıyla; % 6.3’ü Ankara’da, % 5.3’ü İzmir’de, % 3.5’i Bursa’da, % 2.8’i Adana’da ikamet etmektedir.
  Nüfusu en az olan beş il ise sırasıyla; Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane’dir. En az nüfusa sahip Bayburt’da ikamet eden kişi sayısı 76,609’dur (Tablo 1).
  Türkiye nüfusunun yarısı 28.3 yaşından küçüktür.
  Ülkemizde ortanca yaş 28.3’tür. Ortanca yaş erkeklerde 27.7 iken, kadınlarda 28.8’dir. Şehirlerde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28.4, köylerde ise 27.9’dur.
  Nüfusun % 66.5’i 15 ile 64 yaşları arasındadır.
  15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66.5’ini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26.4’ü 0-14 yaş grubunda, % 7.1’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubundadır. Aşagıda baktıgımız zaman nüfusun kırdan kente dogru kaydığını görebiliriz.bunda sanayileşme,toprak yetersizliği,eğitim,sağlık ve göç gibi koşulların önemli etkisi olduğunun söyleyebiliriz.


 4. Tmm çok guzel


 5. sadece türkiyede bu kadar kisi varšava kim bilir dunyada kaç kisi vardir.


TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ Nelerdir Yer İstanbul , 34, TR incelenme 19816 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

19816
İzlenme