Bağlaç

Cümle içinde eş vazifeli kelimeleri,ya da anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir.

Bağlaçların, kendi başına anlamı olmadığı halde, cümle kuruluşlarında işe yararlar.

Dilimizde kullanılan bağlaçlar çoktur. Bunların başlıcaları şunlardır.

İle (-le , -la), ve, de... de, ıem... hem; ya..., ne... ne, ya da, ama, lâkin, fakat, halbuki, çünkü, zira bari hiç olmazsa, ki.

Bunlar, cümle içinde kullanılan ve edat soyundan yapılmış bağlaçlardır. Bunlardan başka, fiillerden yapılmış bağlaçlar da vardır ki, bunlara bağ fiiller denir.