Çözümlenecek Cümleler
1) Baba, işe gitmek istemiyordu.
2) Sağlığına dikkat etmiyorsun.
3) Adam evini satmayı düşünmüyormuş.
4) Planlı çalışmalısın ki başarılı olabilesin.
5) Akla karayı seçtim ilk soruyu çözerken.
6) Babam bu şehrin en iyi diş doktoruymuş.
7) Artık ne sizi, ne de onu arayacağım.
8) Davul bile dengi dengine
9) Dünkü sınavda sen yok muydun?
10) Sait Faiki sevmez olur muyum?
11) Para kazanmazsam bu evi alamam.
12) Türkçe, siz de bilirsiniz, dünyanın en eski dillerinden biridir.
13) Önümüzde bir ova, karşımızda mor ve dumanlı dağlar.
14) Bu anlaşmanın sonuçları nelerdir?
15) Babası, sizden iyi olmasın, çok iyi bir insandır.
16) Kardeşimi aradım, başarısından dolayı kutladım.
17) Kendine bir pasaport çıkar ki yurt dışına çıkabilesin.
18) Bütün bunları ben mi yapmışım.
19) Ben onu çok severdim; ancak o benden nefret ederdi.
20) Eleştiri Türk yazının da çok azdır; yok denecek kadar azdır.
21) Ayak baş parmağına ve en küçük olanına baktı kaygılı.
22) Seni hem sevdim hem senden nefret ettim.
23) Henüz küçük bir çocuktun o yıllarda.
24) Offf! Şimdi gel de bu cümlelerin türlerini bul!
25) İzin verin de dışarı çıkalım.
26) Fırtına durmuştu; deniz dümdüzdü.
27) Arabesk müziği sevmiyorum; çünkü arabesk müzik bizim psikolojimizi olumsuz etkiliyor.
28) Hatırada kalan şey, değişmez zamanla.
29) Trenin penceresinden seyrettim el sallayan çocukları.
30) Büyükbabam: Sait Faiki okumalısınız. dedi.
31) Biz, onları erkenden gitti, sanıyorduk.
32) Öğrenciler, problemleri çözmüştü; doğruluklarından emin değillerdi.

Öğelerin dizilişi
1)Özne- Belirtisiz Nesne- Yüklem
2) Gizli Özne/sen Dolaylı tümleç- Yüklem
3) Özne- Belirtili nesne- yüklem
4) Gizli Özne/sen Belirteç tümleci- Yüklem
5) Gizli Özne/ben- yüklem- Belirteç tümleci
6) Özne- Yüklem
7) GizliÖzne Belirteç tüm.-B.li nesne- B.li nes.- Ortak Yük
8) Özne- Belirteç Tüm.- Yüklem
9) Belirteç tüm.- Özne- yüklem
10)Gizli Özne/ben- Belirtili nesne- Yüklem
11)GizliÖzne/ben- Belirteç tüm.- Belirtili nesne- Yüklem
12)Özne- cümle dışı unsur- Yüklem------------------------
13) Özne- Özne- Ortak yüklem
14) Özne yüklem
15) Özne- cümle dışı unsur- yüklem
16)Ortak/Gizli özne-B.li nesne- Yüklem// İlgeç tüm- yüklem
17) Gizli özne- belirteç tüm- Dolaylı tüm.- yüklem
18) Belirtili Nesne- Özne- yüklem
19) Özne-B.li nesne- belirteç tüm.-Yüklem//Özne-Dolaylı t-Yük.
20) Ortak Özne-Dolaylı Tümleç-Yüklem// İlgeç Tümleci- Yüklem
21) Gizli özne- Dolayl tüm.- Dolaylı tüm.- yüklem- Belirteç tüm
22) Ortak/ Gizli özne-Belirtili nesne-Yüklem//Dolaylı t.-Yüklem
23) Gizli Özne-Belirteç Tüm.- Yüklem- Belirteç Tüm
Cümle dışı un-Ortak/GizliÖ.- Belirteç tüm-Yük//B.li N.-Yük
25) Gizli Özne-Yüklem// Belirteç Tümleci-Yüklem
26) Özne-Yüklem// Özne Yüklem
27) Gizli Özne/ben-belirtili nesne-Yüklem // Özne-Belirtili nesne-Yüklem
28) Özne- Yüklem- Belirteç tüm
29) Dolaylı Tüm- Yüklem- Belirtili Nesne
30) Özne-Belirtisiz nesne- Yüklem
31) Özne-Belirtisiz nesne- Yüklem
32) Ortak/Özne- Belirtili Nesne- yüklem // Dolaylı tüm- Yüklem