Yaş büyütmek için dilekçe örneği

....................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI ....................... .:

DAVALI .........................: Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU ...........: Yaş tashihi davası

OLAYLAR :
1) ...................., ........................tarihinde .......................................’nde doğdum. Halbuki nüfus cüzdanında doğum tarihim, ......................olarak yazılmıştır. Bu yanlışlık hastaneye yazılacak bir tezkere ile açığa çıkarılabilir.

2) İleride meydana gelebilecek istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmamam ve manevi bir zarara maruz kalmamam için, doğum tarihimin doğru olarak tashihi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Yasa, Nüfus Yasası, ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, hastane kayıtları,tanık,bilirkişi vs...

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, doğum tarihimin .................. olarak düzeltilip kayda geçirilmesine karar verilmesi saygıyla arz ve talep ederim. ......................

Davacı
………………