Dikdörtgen
Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

KARE
Bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. Matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır.

ÖZELLİKLERİ
1) Dört köşesininde uzunluğu birbirlerine eşittir
2) Karşılıklı kenarları birbirine dogrusaldir
3) Dört açısı da 90 derecedir
4) Dört adet köşegeni vardır. Bu köşegenler aynı zamanda açıortaylardır ve uzunlukları birbirlerine eşittir.

ÜÇGEN
Üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir.Düzlem geometrisinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşan üç kenarı vardır. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir.
Paralelkenar nedir?
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene, paralelkenar denir.
[AB]//[DC] ve [AD]//[BC] dir.

Paralelkenarın Özellikleri?
* Paralelkenarın karşılıklı açıları eşittir. m(A) = m(C) ve m(B) = m(D) dir.
* Paralelkenarda ardışık iki açının toplamı 180° dir.
m(A) + m(B) = 180° m(B) + m(C) = 180°
m(C) + m(D) = 180° m(D) + m(A) = 180°
* Kenar uzunlukları a ve b olan paralelkenarın çevresi : Ç = 2 . (a + b)
Çember
Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir ya da düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çember belirtir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine de yarıçap denır. Analitik geometride çemberin denklemi x-y koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:

Eğer çemberin merkezi koordinat sistemi içinde (0,0) noktası olursa, yukarıdaki ifade

şeklinde de yazılabilir ve bu çembere birim çember denir.
Yamuk Nedir?
Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene, yamuk denir.
Yamuğun paralel olan kenarlarına, yamuğun tabanları, parelel olmayan kenarlarına yanal kenarlar denir.
[AB] // [DC]

Yamuğun Özellikleri
* Yamuğun, yanal kenarları üzerindeki açılar bütünlerdir. m(A) + m(D) = 180° , m(B) + m(C) = 180°

* Yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına, orta taban denir. Orta taban uzunluğu, alt ve üst tabanlarının uzunluklarının toplamının yarısı kadardır.
|EF|=(a+c)/2