K.MARAŞ GEZİ ,ULAŞIM,NUFÜS,İKLİM
.
İlimizin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre 1.321.183 olup, ülkemizin nüfus açısından 17. büyük ilidir. İl genelinde km2' ye düşen insan sayısı 72 kişidir. Nüfusun %46'sı köy ve kasabalarda; %54'ü de şehirlerde yaşamaktadır. Şehir merkezinin nüfusu ise 507.000'dir.

İlköğretimde 860, ortaöğretimde 102 okul bulunmaktadır. İl genelinde öğrencilerin


İlimizin Genel görüntüsü
% 48' i kız, % 52' si erkek öğrencilerdir. Yüksek öğrenimde ise, Ziraat, Orman, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari bilimler, İlahiyat, Tıp, Mühendislik - Mimarlık fakülteleri ve meslek yüksekokullarından oluşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi faaliyet göstermektedir.

İl genelinde; 7 Devlet hastanesi, 1 SSK hastanesi, 2 verem savaş dispanseri, 1halk sağlığı labarotuvarı, 105 sağlık ocağı, 548 sağlıkevi, 3 özel hastane, 13 özel ayakta teşhis tedavi kurumu, 3 ana çoçuk sağlığı kurumu mevcuttur