Positive Form (Olumlu Hali)
Have got ya da has got İngilizce de sahip olduğumuz şeyleri anlatmak için kullanılmaktadır. Bir arabaya, 2 kız kardeşe, 5 kitaba sahip olduğumuzu söylemek için örneğin.
Bir cümlede have got mı yoksa has got mı kullanacağımız cümlenin öznesine bağlıdır. Örnek cümlelere bakalım.

* I have got a pencil.
* You have got a schoolbag
* We have got four story books.
* They have got a laptop.
* He has got three pens.
* She has got two pencil sharpeners.
* It has got four legs.

Örnek cümlelerde de görüldüğü gibi öznelere göre kullanım değişmektedir.

Short Form (Kısa Hali)
Cümle içinde have got ve has got kısaltılmış olarak ta kullanılabilir.

* I ve got a pencil.
* You ve got a schoolbag
* We ve got four story books.
* They ve got a laptop.
* He s got three pens.
* She s got two pencil sharpeners.
* It s got four legs.

Negative Form (Olumsuz Hali)
Have got ve has got ın olumsuz hali have ve has e not takısı getirilerek yaplımaktadır.

* I have not got a pencil.
* You have not got a schoolbag.
* He has not got three pens.

Olumsuz anlam katan bu not takısı yukardaki gibi kullanılmasının yanında, kısaltılmış hali daha yaygın bi şekilde kullanılmaktadır:

* We havent got four story books.
* They havent got a laptop.
* She hasnt got two pencil sharpeners.
* It hasnt got four legs.

Question Form (Soru Hali)

Sahiplik belirten cümlelerin soruları ve bu soruların cevapları şu şekilde oluşturulmaktadır:

* I have got a pencil.
Have I got a pencil?
Yes, you have. (Olumlu cevap)
No, you have not. (Olumsuz cevap)
* You have got a schoolbag
Have you got a schoolbag?
Yes, I have.
No, I have not.
* We have got four story books.
Have we got four story books?
Yes, we have.
No, we have not.
* They have got a laptop.
Have they got a laptop?
Yes, they have.
No, they have not.
* He has got three pens.
Has he got three pens?
Yes, he has.
No, he has not.
* She has got two pencil sharpeners.
Has she got two pencil sharpeners?
Yes, she has.
No, she has not.
* It has got four legs.
Has İt got four legs?
Yes, it has.
No, it has not.