Kuvvet

KUVVET
Bir cismin hareket durumunu etkileyen etkiye kuvvet denir
Kuvvet fiziğin temel kavramlarından birisi olup, genel olarak bir cismin hareketine sebep olan, yani duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, doğrultu ve yönünü değiştiren, ona şekil değişikliği veren etkidir.
Evrendeki her türlü itme veya çekme eylemleri kuvvete birer örnektir. Örneğin, Dünya cisimleri kendine doğru çekiyorsa cisimlere bir kuvvet uyguluyordur. Mıknatıs demiri çekiyorsa ona bir kuvvet uyguluyor olur.

KUVVETİN CİSİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ :
1. Kuvvet cisimleri hareket ettirir. (Bir cismi elinizle iterseniz onu hareket ettirebilirsiniz.)
2. Hareket eden cisimleri durdurur. (Hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulanınca cisim yavaşlar ve durabilir.)
3. Hareket eden cisimlerin hareket yönünü değiştirir.
4. Cisimlerin şeklini değiştirir.

Kuvvet çeşitleri :
1.yer çekimi kuvveti
2.su kuvveti
3.hava kuvveti
4.sürtünme kuvveti
5.kütle çekim kuvveti
6.manyetik çekim kuvveti
7.elektrik çekim kuvveti
8.kas kuvveti
9.rüzgar kuvveti
10.buhar kuvveti
11.temas kuvveti