Doğada bulunan hayvanlar beslenme çoğalma şekli gelişim özellikleri ve yavru bakımı açısından farklılık gösterirler. Bu nedenle hayvan gruplarının hayat döngüleri birbirinden farklıdır.
Doğada yaşayan canlıların doğması büyümesi gelişmesi üremesi (çoğalması) ve ölmesini içine alan süreye hayat döngüsü denir. Hayat döngüsü üreme olayı ile başlar.
Hayvanlarda da üreme insanlar gibi döllenme olayı sayesinde gerçekleşir. Hayvanlarda erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerini birleşmesine döllenme döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir. Zigot oluştuktan sonra gelişerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur. Oluşan embriyoda gelişimini tamamlayarak yeni bir canlıyı oluşturur. Embriyonun büyüyerek gelişebilmesi için beslenmesi ve korunması gerekir. Bunun için embriyoya uygun bir ortam sağlanmalıdır.

Deniz analarının üremeleri üzerinde yapılan en iyi çalışmalar Aurelia üzerinde yapılmıştır.

A.aurita dioiktir. Morfolojik olarak cinsiyet farklılığını ayırt etmek oldukça zordur.Medüzlerinde eşeyli üreme görülür. Cinsel olgunluk genelde yaz ve sonbaharda gerçekleşir. Gonadlar gastrodermiste meydana getirilir ve gastrovasküler boşluğa yerleşirler. Erkek spermlerini ağız açıklığından suya bırakır. Sperm yüzerek dişinin açıklığından girer ve gastrovasküler boşluktaki yumurta ile birleşir. Oluşan zigot oral kollar üzerine yerleşir ve bir müddet gelişir. Oral kollar adeta bir anne gibi zigotun gelişimine zemin sağlar. Daha sonra okyanus veya denizin zeminine tutunur: Bir müddet yüzdükten sonra zemine tutunan bu silli forma Planula Larvası denir. Böylece polip form gelişmiş olur.

Polip formda eşeysiz üreme görülür. İlkbaharda polip form özel bir tomurcuklanma şekli olan strobilasyon ile medüzlere gelişecek Ephyra Larvası’nı verir. Strobilasyon strobila adı verilen yapıdan olgunlaşan Ephyra’nın kopup serbest-yüzer hale geçmesi ile olur. Ephyra larvası da gelişerek medüzleri oluşturur.


Aurelia aurita’nın polip dölünün bir çok yıl yaşamasına rağmen medüz dölü ancak 6 ay kadar yaşayabilir.