• Sorun Cevaplıyalım RSS Besleme

   gönderdi Tarih 20.Mart.2011 07:34
   Kategoriler:
   1. Suskunlar Meclisi

   Bilim gelişmekte olan ve gelişmek için hedefler koyan bütün topluluklar için en gerekli, en doğru daldır.

   Bilim, Ülkelerin gelişmesi ile birlikte olaylara bakış açılarını daha gerçekçi çercevelere yerleştiren bir mantıksal yaklaşımdır. Yeniliklerin aşlangıcı ve gelişmesidir. Toplumların rahatlıklara kavuşabilmesi ve yaşama standartlarını en iyi yakalayabilme olanağıdır.
   ...
   Devamı Devamı
   gönderdi Tarih 25.Aralık.2010 07:03
   Kategoriler:
   1. Bir Hadisi Şerif

   (Allah’a ve kıyamete inanan, komşusuna iyilik etsin!) [Buhari]

   (Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin.) [Şir’a]

   (Komşusu aç iken tok yatan, [gerçek] mümin değildir.) [Buhari]

   (Komşuya da, ana-babaya hürmet eder gibi hürmet etmek gerekir.) [Şir’a]

   (Güzel komşuluk et ki, hakiki mümin olasın.) [Tirmizi]

   (Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer müslüman ise sende iki hakkı vardır: Biri komşuluk hakkı, biri de Müslümanlık hakkı.) [İslam Ahlakı]
   ...
   Devamı Devamı
   3 Yorum
   gönderdi Tarih 01.Ekim.2010 14:46  Görüntüleme sayısına göre: 2624 
   Kategoriler:
   1. Dini Sorular ve Cevapları
   content/attachments/184-muhammed-mustafajpg.html

   Peygamber Efendimiz büyü yapılmış kimselerin büyüden kurtulabilmesi için neler yaptığını paylaşıyoruz.

   Efendimiz ne tavsiye ediyor?

   Allah Resûlü, her gece yatmaya hazırlandığı zaman iki elini açarak birleştirir, İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okuyarak ellerinin içine üfler, sonra başından ve yüzünden başlayarak üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar, ondan sonra yatardı. Hazreti Aişe Validemiz, Peygamberimiz’in bunu her gece üç defa yaptığını rivaayet etmektedir.

   Asında böyle bir hareketle yatma ve uyku anında biraz da irademizin elden gittiği bir anda Allah Teâlâ’yı kendimize vekil kılmış oluruz. Efendimiz, kendisine yapılan büyüden kurtulmak adına bu sûreleri okuyarak Cenâb-ı Hakk’a sığınmıştı. İki elini açıp yan yana getirmiş; İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okuyarak avucuna üflemiş ve baştan ayağa kadar bütün vücudunu mesh etmişti.
   ...
   Devamı Devamı
   gönderdi Tarih 01.Ekim.2010 14:36  Görüntüleme sayısına göre: 5922 
   Kategoriler:
   1. Dini Sorular ve Cevapları
   content/attachments/183-muhammed-mustafajpg.html

   Peygamberimiz’e kim büyü yapıyor?

   Büyü gerçektir. Bazı büyü türlerinin fizikî dünyaya tesirleri söz konusudur ve büyüde bilinmesi gereken şey şudur: “Büyünün tesiri büyü yapandan dolayı değildir. Büyünün tesirini yaratan Allah Teâlâ’dır. O dilerse tesir edebilir, dilemezse tesir etmesi söz konusu değildir.”

   Çok muteber kaynaklarda Allah Resûlü’ne de büyü yapıldığı ve Cenâb-ı Hakk’ın bir hikmete binaen büyünün tesirine izin verdiği bilinmektedir. Hâdiseyi Hazreti Aişe Annemiz şöyle anlatıyor: “Peygamber Efendimiz’in yanında hizmetini gören küçük bir Yahudi çocuğu vardı. Bu çocuk, Benî Zurayk kabilesi Yahudileri’nden Lebîd bin A’sam isimli birinin zorlamasıyla Peygamber Efendimiz’in saç tellerini toplamıştı. Lebîd bu saç telleriyle Allah Resûlü’ne büyü yaptı. Nihayet bir gece benim yanımda iken kendisi dua etti.
   ...
   Devamı Devamı
   gönderdi Tarih 24.Eylül.2010 12:18
   Kategoriler:
   1. Dini Sorular ve Cevapları

   Namazın genel sıhhat şartları, cenaze namazı için de aynen geçerlidir. Dolayısıyla, cenaze namazının sahih olması için, sünnî fukaha çoğunluğu, abdestli olmayı zorunlu görür. Yalnızca Şa'bî adlı sünnî fakih, cenaze namazında taharet (abdest) şartını aramaz. Bu yaklaşıma göre, rükû ve secde bulunmadığından, cenaze namazına cenaze namazı değil, dua denilmesi uygun düşer. (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 1/194, Türkçesi: Bidâyetü'l-Müctehid, 1/462-3, Beyan Yayınları) Aynı şekilde Caferî Mezhebi de ölüye namazda, hadesten ve necasetten taharet şartları ile diğer namaz şartlarını aramaz; ancak ihtiyat, namazdaki bütün durumların, cenaze namazında da gözetilmesidir.
   ...
   Devamı Devamı
   1 Yorum
   gönderdi Tarih 18.Eylül.2010 20:28
   Kategoriler:
   1. Bir Ayet

   Fatiha Süresinin anlamı - Fatiha süresinin indirilişi - Fatiha süresinin arapçası - Fatiha Süresinin Türkçesi


   • Fatiha Süresinin İndiriliş hikayesi

   Müddesir sûresinden sonra Mekke´de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur´an´ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü´l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm´ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb´u´l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha´yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah´a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah´tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah´ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur´an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur´an´ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha´da vardır. Zira Fâtiha´da, övgüye, ta´zime ve ibadete lâyık bir tek Allah´ın varlığı, O´nun hakimiyeti, O´ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.
   ...
   Devamı Devamı

   BirinciBirinci ... 21011121314 ... SonuncuSonuncu

        Powered by vBulletin™Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc.
        Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

        Yukarı Fırlat